پیشنهادها و اطلاعات مفید درباره آموزش دانشگاهی مهندسی نرم‌افزار در ایران و جهان

Raman Ramsin

Assistant Professor

 

Department of Computer Engineering

 

Last Updated:  5 May 2017

Home | Teaching | Research | Publications | Other

· مقطع کارشناسی

· چارچوب پیشنهادی اولیه برای رشته کارشناسی مهندسی نرم‌افزار در ایران: نسخه 1390

· برنامه پیشنهادی ACM/IEEE برای رشته کارشناسی مهندسی نرم‌افزار: نسخه 2004؛ نسخه 2014

· نمونه‌هایی از رشته‌های مستقل کارشناسی مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه‌های اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا:

University of Manchester

University of Glasgow

University of Texas at Dallas

Iowa State University

Pennsylvania State University - Behrend

McGill University

University of Waterloo

York University

University of Sydney

University of Canberra

 

 

· مقطع کارشناسی ارشد

· پیشنهاد اولیه برای برنامه درسی زیرگرایش کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار در ایران (قابل استفاده به عنوان برنامه رشته مستقل مهندسی نرم‌افزار): نسخه 1392

· برنامه پیشنهادی ACM/IEEE برای رشته کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار: نسخه 2009

· نمونه‌هایی از رشته‌های مستقل کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه‌های اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا:

University of Oxford

University of Amsterdam

Chalmers University of Technology

Carnegie-Mellon University

University of California at Irvine

University of Calgary

McMaster University

University of Queensland

University of Melbourne

University of Adelaide

 

 

· برنامه‌های مهندسی نرم‌افزار تأیید شده توسط انجمن CIPS: مخصوص دانشگاه‌های کانادا

 

· برنامه‌های مهندسی نرم‌افزار تأیید شده توسط ABET: دانشگاه‌های آمریکا و خاورمیانه