علیرضا جهانتیغ دانش‌آموخته "مهندسی مکانیک" و "مدیریت" دانشگاه صنعتی شریف هستم و هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی مرکز آموزش مهارت‌های مهندسی این دانشگاه فعالیت می‌نمایم.
هزار بیت سرودم که قصه سر نرسد
که داستان شما آخرش به "سر" نرسد...
زبان حال شما را توان گفتن نیست
زبان و حال ندارد سری که بر تن نیست ...