مرتبه علمی : استاد

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا از دانشگاه لیدز - لیدز- انگلستان سال 1370 (1991).

تخصص: ارتباط ساختار و خواص مکانیکی - خواص مکانیکی فلزات - اتصال به روش فاز مایع گذرا (TLP).

پست الکترونیکی: ekrami@sharif.ir

تلفن: 66165205- 021

تلفن همراه: 09121028247

نمابر: 66005717 -021

1 . تحصیلات:

کارشناسی:  مهندسی متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف، 1356

کارشناسی ارشد: مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، 1364

دکترا: مهندسی و علم مواد، دانشگاه لیدز، انگلستان، 1371 (1991)

2  . زمینه های تحقیقاتی: خواص مکانیکی فولادها، ارتباط ساختار و خواص مکانیکی فلزات، اتصال به روش فاز مایع گذرا (TLP bonding)

3        . جوایز :

         لوح تقدیر بهترین محقق در سال 1373 توسط پژوهشگاه هوایی.

         لوح تقدیر وجایزه برترین کتاب سال جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1385              

         لوح تقدیر، رتبه سوم مسابقات کتاب سال - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - سال 1389.

         جایزه کتاب برتر سال 1385 دانشگاه تهران

         استاد نمونه کشوری 1393

         جایزه مولف برتر سال 1393 دانشگاه صنعتی شریف

         جایزه مولف شایسته تقدیر 1394 دانشگاه صنعتی شریف

         کسب جایزه چاپ بهترین مقاله از انجمن جوشکاری امریکا (AWS) 1394 (2015).

 4 . پستهای مدیریتی و سازمانی:

         معاون آموزشی دانشکده مهندسی و علم مواد به مدت 7 سال، 1364تا 1366، 1371تا 1376.

         معاون پژوهشی دانشکده مهر 1379 تا مهر1381.

         مدیر کل آموزشهای آزاد دانشگاه، از دیماه 1380 تا دیماه 1384.

         رییس دانشکده مهندسی و علم مواد از شهریور ماه 1383 تا دیماه 1384.

         معاون اداری و مالی دانشگاه، از دی ماه 1384 تا شهریور ماه 1389.

         معاون پشتیبانی پردیس بین الملل دانشگاه در کیش از بهمن ماه 1389تا  تیرماه 94

         رییس دانشکده مهندسی و علم مواد از دی ماه 92   تا اول بهمن 96

         مسیول قطب علمی "فرایندها نوین تولید و شکل دهی مواد پیشرفته مواد" به مدت 5 سال

         عضویت در کمیته برنامه ریزی مهندسی مواد ستاد انقلاب فرهنگی به مدت 5 سال.

         سرپرست آزمایشگاه شکل دادن فلزات 1358-1364.

         سرپرست آزمایشگاه آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد از سال 1358 ادامه دارد  

         عضو کمیته طراحان سوال کنکور کارشناسی ارشد و دکترا بیش از 20 سال

         مسیول کمیته علمی المپیاد مهندسی متالورژی و مواد سال 1394

         طراح سیولات المپیاد علمی دانشجویی مهندسی متالورژی و مواد از سال 94

5 . دروس تدریس شده:

5 . 1 کارشناسی:

         خواص مکانیکی مواد 1

         خواص مکانیکی مواد 2

         انتخاب مواد فلزی

         خواص مواد

         علم مواد

5 . 2 تحصیلات تکمیلی

         خستگی

         شکست

         مکانیک شکست

         مکانیسمهای مقاوم شدن

         خواص مکانیکی پیشرفته مواد

         جنبه های مکانیکی خوردگی

6 . انتشارات علمی:

6 . 1 کتابها

1.      عناصر آلیاژی در فولاد، مرکز نشر دانشگاهی - 1375

2.      خستگی فلزات، مرکز نشر دانشگاهی - 1380

3.      آشنایی با نابجاییها، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف - 1374

4.      ساختار، خواص، و کاربرد آلیاژهای مهندسی ، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف - 1380

5.      تغییر شکل و مکانیک شکست مواد و آلیاژهای مهندسی، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1382

6.       خواص مکانیکی مواد، جلد اول: تغییر شکل مومسان و مکانیسمهای کارسختی در فلزات و آلیاژهای مهندسی،  انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1392

7.      خواص مکانیکی مواد، جلد دوم : شکست، خستگی و خزش،  انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، 1393

6 . 2  مقاله های چاپ شده در مجلات علمی خارجی

         Pouranvari, M., Ekrami, A., Kokabi, A.H., Microstructure evolution mechanism during post-bond heat treatment of transient liquid phase bonded wrought IN718 superalloy: An approach to fabricate boride-free joints, Journal of Alloys and Compounds, 2017.

 

steel using a Co-based interlayer, Science and Technology of Welding and Joining, 2017.

 

 

 

6. 3 : بیش از 10 مقاله در مجلات علمی معتبر داخلی

6 . 4  مقاله های ارایه شده در کنفرانسهای بین المللی و داخلی

بیش از 60 مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی ارایه شده است که تعدادی از آنها در اینجا ذکرشده است.

�         Jamshidi Lamjiri, R., Ekrami, A., Transient liquid diffusion bonding of AISI304 stainless steel with a nickel base interlayer, Proceedings of the 13th international conference on diffusion in solids and liquids, DSL-2017, June 25-30, 2017, vien, Austria.

�         Zahiri, A. H., and Ekrami, A.,  Microstructure and mechanical properties of TLP bonded a low C-Mn steel using copper interlayer with different thickness, 2nd international conference on welding and nondestructive testing (ICWNDT2016), 2016.

�         Dehghanzadeh, M., Ekrami, A., Transient Liquid Phase Bonding of Dual Phase Ferrite- Martensite Steels During Dual Phase Heat Treatment Cycle,  Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM 2015) Barcelona, Spain - July 20-21, 2015, Paper No. 322.

�         Khakian Ghomi, M. and  Ekrami, A., The effect of ferrite volume fraction on fatigue of dual phase AISI4340 steel, The 4th joint conference of Iranian metallurgical engineering society and Iranian foundry society, 15-16 Nov. 2010(1389), p166.

�         Khakian Ghomi, M. and  Ekrami, A., The effect of ferrite volume fraction on mechanical properties of dual phase AISI4340 steel, The 4th joint conference of Iranian metallurgical engineering society and Iranian foundry society, 15-16 Nov. 2010(1389), p187.

�         Saeidi, N. and Ekrami, A., Microstructure- toughness relationship in AISI4340 steel, Proceedings of the 6th international conference on diffusion in solids and liquids, DSL-2010, July 5-7, 2010, Paris, France.

�         Bakhtiari, R.  and Ekrami, A., Microstructural changes of FSX-414 superalloy during TLP bonding, Proceedings of the 6th international conference on diffusion in solids and liquids, DSL-2010, July, 5-7, 2010, Paris, France.

�         Ekrami, A., Heat treatment of AISI4340 steel, (in farsi), Key speaker, symposium of steel 88, 1388 (2010), Yazd, Iran.

�         Bakhtiari, R. and Ekrami, A., Microstructural study of a high bainite dual phase (HBDP) steel austempered at different temperatures, Proceedings of the 5th international conference on diffusion in solids and liquids, DSL-2009, june 24-27, 2009, Rome, Italy.

�         Hadj safari, M. Nategh, S., Yozbashizadeh, H. and Ekrami, A., Effect of heat treatment parameters on mechanical properties of microalloy vanadium steel, (in farsi), symposium of steel 88, 1388 (2010), Yazd.

�         Nasiri, H. and Ekrami, A. Effect of rolling texture on plane strain and plane stress toughness of pure comertial titanium, (in farsi), Proc. of metallurgical engineering and foundry association 3rd joint symposium, 1388 (2009), Bahonar university, Kerman, Iran.

�         Nasiri, H. and Ekrami, A. Effect of rolling reduction on mechanical properties anisotropy of pure comertial titanium, (in farsi), Proc. of metallurgical engineering and foundry associations 3rd joint symposium, 1388 (2009), Bahonar university, Kerman, Iran.

 

7: راهنمایی پایان نامه های دانشجویی

         پایان نامه کارشناسی: بیش از 80

         پایان نامه کارشناسی ارشد: بیش از 70 پایان نامه

         پایان نامه دکترا: 7

 8    عضویت در مجامع علمی

         انجمن آهن و فولاد ایران

         انجمن مهندسین متالورژی ایران

         انجمن ریخته گری ایران