عضويت در مجامع علمي و شوراهاي تخصصي

 

۱۳۹۵ – تاکنون عضو و مسئول دبیرخانه دائمی کنفرانس­های انجمن رمز ایران
۱۳۸۹/۰۶  ۱۳۹۵/۰۶ دبير و قائم‌مقام انجمن رمز ايران
۱۳۸۹/۰۸ – ۱۳۹۲ عضو كارگروه امنيت – ستاد فنآوري ارتباطات و اطلاعات، معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري
۱۳۸۸/۱۰ – تاكنون رئيس هيئت مديره موسسه توسعه و گسترش افتا وابسته به انجمن رمز ايران
۱۳۸۸/۰۷- تاكنون عضو شوراي علمي پژوهشكده امنيت ارتباطات و فناوري اطلاعات – مرکز تحقیقات مخابرات ايران
۱۳۸۵/۰۶-۱۳۸۹/۰۶ مشاور شوراي اجرایی انجمن رمز ايران
۱۳۸۵- تاكنون عضو كميته علمي انجمن رمز ايران
۱۳۸۲-۱۳۸۴ عضو متخصص شورايعالي امنيت فضاي تبادل داده‌ها مصوب هیئت محترم وزيران دولت جمهوري اسلامي ايران
۱۳۷۹-۱۳۸۵ عضو شوراي اجرایی انجمن رمز ايران
۱۳۷۹-۱۳۸۵ عضو و مسئول كميتة علمي انجمن رمز ايران
۱۳۷۸-۱۳۷۹ عضو هيئت مؤسس انجمن رمز ايران
۱۳۷۶-تاكنون عضو انجمن بين‌المللي تحقيقات رمزنگاري (IACR)
۱۳۸۵- ۱۳۸۸ عضو شوراي تخصصي گروه فناوري اطلاعات و سامانه‌ها  مركز تحقيقات مخابرات ايران

 

 

عضويت در هيئت تحريريه مجلات علمي پژوهشي

 

۱۳۸۷- تاكنون عضو  تحريريه مجله بین‌المللی علمي پژوهشي ISeCure از انتشارات انجمن رمز ايران
۱۳۷۸- ۱۳۹۰ عضو هيئت تحريره مجله علمي خبري «منادي» از انتشارات انجمن رمز ايران

 

ارزيابي مقالات 

  • داوري بيش از ۴۰۰ مقاله براي مجلات علمي-پژوهشي،  كنفرانس­هاي برق، كامپيوتر، رمز، IST، IKT و WITDI در موضوعات گوناگون، رمزنگاري، امنيت شبكه، پروتكل‌هاي رمزنگاري