کارشناسی 1352-1348

دانشكده مهندسي برق-دانشگاه صنعتی شریف-تهران-ایران

کارشناسی ارشد 1368-1366

دانشكده مهندسي برق-دانشگاه صنعتی شریف-تهران-ایران

دکتری 1376-1372

مركز تحقيقات امنيت اطلاعات - بخش مخابرات داده دانشكده فنآوري اطلاعات - دانشگاه صنعتي كوينزلند، بريزبن-استراليا

.

JoomShaper