عباس ملکی

رویدادها

ایران محل تقاطع ابتکار یک کمربند یک جاده چین و کریدور شمال جنوب‎

سمینار مشترک امنیت انرژی ایران و آلمان (IPIS-FES)

دیپلماسی علمی و آموزش مهندسی

آینده تعهدات زیست‌محیطی کشورها در پرتو کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس

نشست تاسیس کشورهای مستقل مشترک المنافع

چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران 1395

همایش عدالت آموزشی و کودکان مهاجر

دکتر عباس ملکی رییس هیئت مدیره حفاری شمال شد.

کنفرانس "ایران و اروپا در آیینه تاریخ"

سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز: توقف سران گاز در ایستگاه تهران

اطلاعات تماس

ایران, تهران, خیابان آزادی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی انرژی

P.O.Box: 11155-1639

تلفن: 02166166129

فکس: 02166081723

تلفن همراه: 09121471810

ایمیل: maleki@sharif.edu

dy>