عباس ملکی

دروس

 • برنامه هفتگی
 • سیاستگذاری انرژی
 • آینده پژوهی انرژی
 • انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز
 • اقتصاد منابع انرژی پایان پذیر
 • مبانی اقتصاد با تکیه بر نمونه های انرژی
 • اطلاعات تماس

  ایران, تهران, خیابان آزادی

  دانشگاه صنعتی شریف

  دانشکده مهندسی انرژی

  P.O.Box: 11155-1639

  تلفن: 02166166129

  فکس: 02166081723

  تلفن همراه: 09121471810

  ایمیل: maleki@sharif.edu