عباس ملکی

لیست کتاب ها

 • سیاستگذاری انرژی
 • آینده پژوهی انرژی
 • اطلاعات تماس

  ایران, تهران, خیابان آزادی

  دانشگاه صنعتی شریف

  دانشکده مهندسی انرژی

  P.O.Box: 11155-1639

  تلفن: 02166166129

  فکس: 02166081723

  تلفن همراه: 09121471810

  ایمیل: maleki@sharif.edu