امتحان نیم ترم :

دوشنبه 24 آبان 1389

امتحان پایان ترم:

نمرات درسی خود را میتوانید در اینجا دنبال کنید.

 خوش آمد

این درس دومین درس از سلسله دروس ترمودینامیک و مکانیک آماری است که قرار است دانش جویان فیزیک در آموزش کلاسی خود آنرا بگذرانند. در این درس امید است که دانشجویان با مفاهیم فیزیک آماری و نظریه جنبشی آشنا شوند و مهارت های لازم برای حل مسائل مربوطه را بدست آورند.    

 

مدرس:

 رضا اجتهادی (ejtehadi DAR sharif.edu)

زمان:

 شنبه و دوشنبه - 10:30 تا 12:30

 مکان:

  شنبه ها 412 - دوشنبه ها "ف 1"

ساعت مراجعه حضوری:

 سه شنبه ها  9 تا 12

   

همکار آموزشی:

حسین قربان فکر (hoseinqf DAR yahoo.com)

زمان:

بزودی اعلام خواهد شد.

 مکان:

 اعلام خواهد شد

 سایت مربوط به تمرین ها:

 http://physics.sharif.edu/~ghorbanfekr/thermo2.html

  برای ارتباط با کلاس حل تمرین ، مسائل اضافه ، پاسخ مسائل و نتیجه کارتان
به لینک بالا مراجعه کنید.
سیلابس

 

مطالبی که این کلاس میپوشاند:

 • مروری بر ترمودینامیک کلاسیک
 • فرضیات اولیه (احتمالات، قضیه‌ی ارگودیک و انتروپی از دیدگاه آماری و نظریه‌ی اطلاعات)
 • آنسامبل قانونی بزرگ و کاربردها در گاز‌ها- مواد مغناطیسی و پدیده‌های دیگر
 • گاز‌ کوانتومی فرمیونی- سطح فرمی، ظرفیت گرمایی، پذیرفتاری مغناطیسی و ...
 • گاز کوانتومی بوزونی- نوسانگر‌ها، ذرات آزاد در جعبه، گاز فوتونی، چگالش بوز-اینشتین
 • معرفی برخی مسایل برهمکنش‌دار مانند مدل آیزینگ (یک و دو بعدی) مدل XY رشته‌های پروتیینی و ... و ارایه‌ی راه حل‌های کلی
 • مختصری در استفاده‌ی ابزار‌های آماری در مسایل نو
 • مقدمه‌ای بر سیستم‌های دور از تعادل
کتاب و مواد درسی

 

کتاب مرجع:

ترجمه هایی از این کتاب به فارسی موجود میباشد. (اینجا و اینجا را ببینید.)

کتابهای دیگری نیز در این زمینه وچود دارند که میتوانند در این درس به کمک شما بیایند. بعضی از آنها اینجا معرفی میشوند.

Thermodynamics: an introduction to the physical theories of equilibrium thermostatics and irreversible thermodynamics
Herbert B. Callen

Statistical physics: Theory of the condensed state: Volume 2
L.D. Landau, E.M. Lifshitz, L. P. Pitaevskii

 

نمرات

نمرات درسی خود را میتوانید در اینجا دنبال کنید.

حل تمرین

20%

میان ترم

30%

پایان ترم (از تمام درس)

50%

فعالیت های جانبی و آزمونک های کلاسی

تا 10%

 

لینک های مفید
 • یکی از منابع بسیار خوب برای یادگیری wikipedia است.
 • شاید از پروژه جدید ویکی با نام wikibooks شنیده باشید. میتوانید برای یادگیری مقدماتی در باره ی آنتروپی به اینجا مراجعه کنید.
 • در مجموعه مواد آموزشی آزاد دانشگاه ام-آی-تی شما به فیلم های آموزشی، جزوات درسی و بسیاری مواد آموزشی دیگر در بیشتر دروس دانشگاهی دسترسی دارید.
مطالب درسی
 
جلسه اول
 
 • آشنایی
 • نگاه تاریخی به فیزیک، ترمودینامیک و نقش آن
 • مروری بر ترمودینامیک کلاسیک
 • قانون صفرم و دما
 • معرفی بعضی اصطلاحات و مفاهیم
  • متغیر های ترمو دینامیکی
  • سیستم
  • فرایند ترمودینامیکی
  • فرایند برگشت پذیر
  • ....
 • قانون اول
 • تکلیف: بخش اول کتاب
 • مشارکت شما (دست نوشته های دانشجویان - مسئولیت درستی این بخش با نویسندگان آن است.)
  • محمد جواد حمزه لو - 1 - 2 - 3 - 4
ایستاده بر شانه غولها
 
 
جلسه دوم
 
 • ادامه مرور بر ترمودینامیک کلاسیک
 • قانون دوم
 • تعریف دمای ترمودینامیکی و آنتروپی
 • تکلیف: بخش دوم کتاب
 • مشارکت شما (دست نوشته های دانشجویان - مسئولیت درستی این بخش با نویسندگان آن است.)
  • زهرا علوی - 1 - 2
  • محمد جواد حمزه لو - 1 - 2 - 3 - 4
ایستاده بر شانه غولها
 
 
جلسه سوم
 
 • ادامه مرور بر ترمودینامیک کلاسیک
 • کاربردها
 • تعادل
 • پتانسیل های ترمودینامیکی
 • تغییر فاز
 • نقاط بحرانی
 • تکلیف: بخش سوم کتاب
 • مشارکت شما (دست نوشته های دانشجویان - مسئولیت درستی این بخش با نویسندگان آن است.)
  • زهرا علوی - 1 - 2 - 3
ایستاده بر شانه غولها
 


 

جلسه چهارم
 
 • رهیافت آماری بر ترمودینامیک
 • دیدگاه میکروسکوپی
 • آنسامبل های آماری
 • تکلیف: بخش  چهارم کتاب
 • مشارکت شما (دست نوشته های دانشجویان - مسئولیت درستی این بخش با نویسندگان آن است.)
  • زهرا علوی - 1 - 2 - 3 - 4
ایستاده بر شانه غولها
 

   

جلسه پنجم
 
 • رهیافت آماری بر ترمودینامیک
 • دیدگاه میکروسکوپی
 • فرض ارگادیک و احتمال برابر برای آنسامبل میکرو کانونیک
 • محتمل ترین توزیع
 • مشارکت شما (دست نوشته های دانشجویان - مسئولیت درستی این بخش با نویسندگان آن است.)
ایستاده بر شانه غولها
 

 

جلسه ششم
 
 • محتمل ترین توزیع
 • یافتن ضرایب لاگرانژ با استفاده از قیود
 • معادله حالت گاز ایده آل با در نظر گرفتن محتمل ترین حالت ها
 • همپاری انرژی و ظرفیت گرمایی گاز دو اتمی
 • تکلیف: بخش  پنجم کتاب
 • مشارکت شما (دست نوشته های دانشجویان - مسئولیت درستی این بخش با نویسندگان آن است.)
  • زهرا علوی - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
ایستاده بر شانه غولها
 

 

جلسه هفتم
 
 • تابع توزیع سرعتها
 • آنتروپی و قانون اول ترمودینامیک
 • قضیه حد مرکزی
 • تکلیف: بخش  ششم کتاب
 • مشارکت شما (دست نوشته های دانشجویان - مسئولیت درستی این بخش با نویسندگان آن است.)
  • زهرا علوی - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

    

ایستاده بر شانه غولها
 

 

جلسه هشتم
 
 • پدیده های انتقال
 • حد شاره بدون برخورد
  • نشت گاز از محفظه
 • حد شاره هیدرولیکی بدون گرانروی
  • قوانین بقای جرم، مومنتوم و انرژی
 • مشارکت شما (دست نوشته های دانشجویان - مسئولیت درستی این بخش با نویسندگان آن است.)
ایستاده بر شانه غولها
 

 

جلسه نهم
 
 • حد شاره هیدرولیکی بدون گرانروی
  • قوانین بقای جرم، مومنتوم و انرژی
  • تقریب خطی
  • معادله برنولی
  • معادله موج
 • پخش و رسانش گرمایی
 • گرانروی
 • مشارکت شما (دست نوشته های دانشجویان - مسئولیت درستی این بخش با نویسندگان آن است.)
ایستاده بر شانه غولها